fbpx

Tema mjeseca: Goriva nove generacije

Autorica članka: Ana Lovrak

|eSUMA| Biometan – obnovljiva zamjena za prirodni plin

U zemljama EU i dalje se na odlagališta otpada odlaže prosječno 40% biootpada.  

Rezultat takvog postupanja s otpadom je emisija štetnih plinova koji nastaju pri razgradnji otpada čiji je potencijal globalnog zatopljenja 28 puta veći od potencijala ugljičnog dioksida!  

Kao rješenje ovog problema započela je proizvodnja biometana pročišćavanjem bioplina na razinu čistoće prirodnog plina koji je time dobio široku primjenu. 

Ako želite pročitati cijeli članak, kliknite gumb ispod. 

Članak o tehnologiji rasplinjavanja biomase možete pronaći na sljedećoj stranici!

Pages: 1 2 3 4