Tema mjeseca: Goriva nove generacije

Autor članka: Hrvoje Novak

|eSUMA| Bioplin

Bioplin je plinovito gorivo koje pripada obnovljivim izvorima energije, jeftin je i CO2 neutralan te izrazito široke primjene. 

Dobiva se razgradnjom organskih tvari uz odsustvo kisika, te daje mogućnost prerade i recikliranja raznih poljoprivrednih ostataka, organskog otpada i sporednih proizvoda na održiv i ekološki prihvatljiv način. 

Bioplin donosi brojne socio-ekonomske koristi za društvo i sudionike uključene u proizvodnju i iskorištavanje bioplina, od kućanstava (za kuhanje), rasvjetu, kogeneracijsku proizvodnju topline i električne energije.  

Uz doradu i pročišćavanje može se uključiti i u postojeću mrežu opskrbe prirodnog plina ili koristiti kao pogonsko gorivo u vozilima. 

Ako želite pročitati cijeli članak, kliknite gumb ispod. 

Članak o krutim gorivima dobivenim iz otpada (engl. SRF) za zamjenu fosilnih goriva u cementnoj industriji možete pronaći na sljedećoj stranici!

Pages: 1 2 3 4