Partneri

 logo2

Hrvatski savjet za zelenu gradnju (GBC Croatia)

 

Hrvatski savjet za zelenu gradnju (GBC Croatia) neprofitna je organizacija koja služi kao platforma za promicanje prakse održive gradnje u Hrvatskoj. Partner je udruge SUPEUS od 2012. godine. U sklopu djelovanja organiziraju Green Building Professional (GBPro) cjelogodišnji edukacijski program u generaciji 2013./2014. koji se sastoji od 8 obaveznih i 4 izborna modula. Za dobivanje certifi kata Green Building Professional polaznici će morati proći 8 obaveznih i 2 izborna modula te položiti završni ispit po završetku programa. Jednom upisanu edukaciju moguće je završiti kroz 2 generacije, odnosno školske godine. Osim cjelovitog znanja o principima zelene gradnje i održivom razvoju, polaznici po završenom ispitu postaju certifi cirani Green Building Professional stručnjaci, stječu vrlo vrijedne kontakte sa stranim i domaćim predavačima, vrhunskim stručnjacima i područja o kojem predaju, a za studente je posebno zanimljiv networking s polaznicima edukacije iz gospodarskog sektora. GBC Croatia organizira i Simpoziji o zelenoj gradnji koji je besplatna edukacija namijenjena stručnjacima iz područja arhitekture, strojarstva, elektrotehnike, ekonomije i graditeljstva. Simpozij se održava jednom kvartalno, a tematski je uvijek vezan za područje interesa samih polaznika. Na organizaciji i provedbi surađuju s Hrvatskom komorom arhitekata, a polaznicima Simpozija osiguravaju bodovanje u sklopu programa Stalnog stručnog usavršavanja. U okviru Zagrebačkog energetskog tjedna, u svibnju ove godine održat će se 16. po redu Simpozij na kojem će se odabrati zanimljive teme za stručne ciljane skupine, usklađene s potrebama korisnika.

Hrvatski savjet za zelenu gradnju / Croatia Green Building Council
Ulica grada Vukovara 274/1 , 10000 Zagreb
Tel: + (385) 1 4886 296
Fax: + (385) 1 4886 297
info@gbccroatia.org
www.gbccroatia.org


 

UntitledHrvatska stručna udruga za sunčevu energiju (HSUSE)

 

Hrvatska stručna udruga za sunčevu energiju (HSUSE) ove godine slavi 10. godišnjicu od osnivanja. HSUSE
je prepoznat kao nevladina, nepolitična i neprofi tna Udruga koja se od svog prvog dana djelovanja bavi promicanjem sunčeve energije u svim segmentima društva, na lokalnoj, regionalnoj i globalnoj razini. U ovih deset godina djelovanja postigli smo prepoznatljivost prve sunčane elektrane (Solarni krov Špansko) koja je poslužila kao edukacijski centar gdje je znanje po pitanju obnovljivih izvora energije potražilo preko 10 000 sudionika. HSUSE je 2008. godine pokrenuo projekt pod nazivom „Solarizacija Hrvatske“ kojim se želi postići ugradnja 1 m2 po glavi stanovnika solarnih toplinskih kolektora za grijanje i pripremu potrošne tople vode kao i ugradnja 1 m2 solarnih ćelija po glavi stanovnika u dobivanju električne energije. Sudjelovali smo u izradi zakonskih i podzakonskih propisa u području OIE te poticali što bržu implementaciju OIE u društvo. U 2011. godini pokrenuli smo novi projekt Solarni stup Špansko (tracking sustav) kao novi dodatak obrazovnom centru Solarni krov Špansko. Također smo pokrenuli izdavanje časopisa Solarna tehnologija koji će ove godine u travnju povodom 10. godišnjice od osnivanja udruge izaći u dva broja, 19 i 20, gdje će broj 20 dati pregled svih dosadašnjih brojeva časopisa kao katalog desetogodišnjeg djelovanja udruge.

HRVATSKA STRUČNA UDRUGA ZA SUNČEVU ENERGIJU
J. Kavanjina 14, 10090 Zagreb
Tel: + (385) 1 3888 917
Fax: + (385) 1 3888 918
hsuse@hsuse.hr
www.hsuse.hr