Blog

|NAJAVA | Energetski dan Af i Gf

 

***SUPEUS prezentacija će se održati u 15:45 u dvorani A317

U okviru 9. zagrebačkog energetskog tjedna u srijedu, 9. svibnja 2018. na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s Građevinskim fakultetom, s početkom u 10.00 sati, održat će se cjelodnevni seminar

 

„Energetski dan Arhitektonsklog i Građevinskog fakulteta“.

Predviđena su predavanja stručnjaka o najnovijim temama u području energetski učinkovite i održive arhitekture novogradnje i obnove, prezentacije projekata i ostvarenja, novih energetski učinkovitih proizvoda za graditeljstvo te otvorenje izložbe i prezentacije radova međunarodnog studentskog natječaja Saint-Gobain, Isover na lokaciji u Dubaiju.

Otvorenje izložbe je u 14:00 sati na 3. katu AF. Izložba ostaje otvorena do kraja svibnja.

 

Održat će se 5. ECO-SANDWICH dan

Govorit će se o prvoj implementaciji predgotovljenih ventiliranih fasadnih elemenata visoke energetske učinkovitosti za energetski standard pasivne kuće (“A+”), izrađenog djelomično od recikliranog agregata, koji je proveden u okviru programa Eco-innovation EU i o prvim iskustvima.

Predavanja su otvorena, namijenjena stručnjacima, studentima i svim zainteresiranim građanima.

Ove godine se na žalost kao niti prošle, neće održati tradicionalni program aktivnosti subotom u Tribini Grada na Kaptolu 27.

Podsjećam na teme koje su se kontinuirano predstavljale nastavno na prethodne godine, a prvotno i na dvodnevnom seminaru „Energetska obnova do „faktora 10“ i obnovljivi izvori energije“ održavanom u subotu i nedjelju.

Teme koje su se prezentirale uz otvorenu diskusiju stručne javnosti:

„Zagreb energetski efikasan grad“ (ZagEE) „Napredna energetska obnova – Faktor 10“, „25 godina najbolje prakse pasivne kuće“, „Pasivna kuća klasik, plus i premium“, „Energetski gotovo nulta gradnja (nZEB)“, „Integrirani sustavi obnovljivih izvora energije“ i „Grad Zagreb – PassREg EU projekt – seminari“ i dr. uz stručne diskusije.

Sve navedene teme obuhvaća ovogodišnji program Energetskog dana Arhitektonskog i Građevinskog fakulteta.

U sklopu: ZAGREBAČKI ENERGETSKI TJEDAN
Zagreb, 07. – 12. svibnja 2018.

PROGRAM ZET 2018

 

About Web Team