Statut

Statut Udruge -Temeljni interni akt

Statut je temeljni i opći interni akt propisan Zakonom o udrugama te drugi interni akti (propisi, odredbe, pravilnici, odluke i sl.) moraju biti u skladu s njim.

Po odredbama našeg Statuta, Uprava udruge predlaže Statut i njegove eventualne izmjene i dopune, a Skupština ga izglasava najmanje 2/3 većinom svih redovnih članova, tj onih koji imaju pravo glasovanja.

Tumačenje Statuta daje Uprava, odnosno Skupština u svim Statutom nepropisanim situacijama.

Trenutni Statut je mijenjan 23.09.2015. godine za vrijeme 4. Uprave (Keretić, Sokolovski, Ivanić, Vrebac) kada je isti mijenjan prvenstveno zbog usklađivanja s novim odredbama Zakona o udrugama, a istovremeno su napravljena i određena poboljšanja i proširenja.

Važno je istaknuti kako učlanjenjem u Udrugu, svaki član automatski prihvaća odredbe važećeg Statuta i obvezuje se poštivati ga bez iznimke.

 

Download